Menu Sluiten

Industriële zekeringen

Ontdek ons productaanbod aan industriële zekeringen

EAV_ZEKERINGEN

Waarom 

Beveiliging van een elektrische installatie of elektrisch apparaat tegen oververhitting als gevolg van een te hoge stroomsterkte. De zekering ‘brandt door’ als gevolg van een te grote stroom ten gevolge van:

  • een overbelasting: Een elektrische overbelasting vindt plaats als er te veel stroom door de elektrische draden loopt. De draden geraken dan verhit en kunnen smelten.
  • een kortsluiting: Een kortsluiting is een elektrisch verschijnsel dat zich met name voordoet als er rechtstreeks contact ontstaat tussen twee elektrische draden, meestal als gevolg van een isolatiefout. Daarbij neemt de stroomsterkte plotseling toe.

Samenstelling 

Een smeltveiligheid bestaat uit een elektrisch geleidende draad of band van koper, zilver of een koperlegering. Meestal geplaatst in een gesloten keramische behuizing of voor kleine zekeringen glas al of niet gevuld met een blusmiddel (zand). Autozekeringen worden vaak in een kunststof behuizing gemaakt. Eventueel is de zekering voorzien van een druppeltje lood en/of tin op het midden van de smeltdraad voor het versneld onderbreken. Deze uitvoering wordt een snelle zekering genoemd.

Werking

Wanneer er door een kortsluiting of overbelasting een te hoge stroom loopt, smelt de smeltdraad van de veiligheid, en wordt de stroomkring onderbroken. Hierdoor wordt voorkomen dat door warmteontwikkeling schade aan de bedrading, elders in het elektrisch circuit of zelf brand zou ontstaan. Omdat een kortsluitstroom met eenzelfde stroomsterke vanaf de spanningsbron vaak via verschillende zekeringen loopt, is het van belang dat de zekering die zich het dichtst bij de kortsluiting situeert doorbrand. Op die manier wordt bij doorsmelten de fout van de rest van de installatie geïsoleerd en blijft het probleem beperkt. Dit noemt men de selectiviteit van de beveiliging. Deze kortsluiting kan, weliswaar tijdelijk, extreem hoog zijn (in de orde van 6000A). Het is uiterst belangrijk de juiste zekering voor de juiste toerpassing te kiezen, rekening houdend met: de stroom, de spanning, afmetingen, vorm, bevestigingspunten (messen, schroeven,…). Om u te beschermen tegen de gevaren van overbelasting is uw elektriciteitsinstallatie uitgerust met vermogensschakelaars . De vermogensschakelaar is een klein toestel dat aan het begin van elke elektrische leiding is geplaatst. Het detecteert abnormaal hoge stroomdebieten en schakelt de stroom op de leiding uit om oververhitting te voorkomen.