Menu Sluiten

Eex wordt Ex

EAV_NIEUWS_SFEER2

Steeds meer Atex producten, hebben i.p.v de gebruikelijke EEx vermelding, Ex staan.
Bent u ze ook al tegen gekomen?

In deze nieuwsbrief wat meer uitleg waarom EEx, Ex is geworden.
De gekende reeks EN 500… normen zijn inderdaad stelselmatig vervangen door IEC/EN 6*(vb 60079-voor Gas)


Wat is de reden?
Bij de éénwording van Europa werd het Cenelec normalisatie-instituut gevraagd een constructienorm te schrijven die Europees toepasbaar was. Deze EN normen werden dan ook gebruikt bij het opstarten in 2003 van de door ons allen gekende Atex richtlijn. Ook werd in 2003 gas en stof explosiebeveiliging al op hetzelfde niveau getrokken, de zogenaamde Zone 0, 1en 2voor gas enzone 20,21en22voor stof.
Er waren normen specifiek voor elektrische toepassingen (Cen Elec) en normen voor de niet elektrische toepassingen (CEN).
DeIEC (International Electrical Comite) daarentegen is een normalisatie die wereldwijdspeelt.


Wat is afgesproken wereldwijd?
Er komt een coöperatie tussen de Cen/Cenelec enIEC normalisatie met een geharmoniseerde norm tot gevolg.
In Europa moet het materiaal aan EN voldoen, wanneer de fabrikant echter, dankzij een geharmoniseerde norm, zijn materiaal meteen ook IEC kan laten certifiëren kan hij hiermee ook terecht in andere werelddelen welke ook de IEC aanvaarden. Vervolgens worden de EN normen ook nog omgezet in Nationale normen om ze in de lidstaten kracht van wet te geven.
Dus: Fabrikanten zijn niet automatisch verplicht hun product te vernieuwen, zij dienen de implicatie van de nieuwe norm te toetsen aan hun product en indien de invloed van de oude met de nieuwe norm niet van invloed is op het product volstaat het om dit op te nemen in de technische dossiers en hiervan melding te maken in de CE verklaring.
Dus: De aanduiding van het EX materiaal volgens de nieuwe code is niet meer EEX maar EX zodat het duidelijk is dat het materiaal niet alleen bekeken is op elektrisch vlak maar ook op mechanisch vlak.

Twee voorbeelden in dit verband zijn:

  • EOL wordteenstandaard bij Exearmaturen EN 60079-7; (EOL is End Of Life)
  • Flitslampen kunnen een andere kap krijgen om de slagvastheid te garanderen (glas wordtpoly)
  • Zie in dit verband ook onze nieuwe QL schijnwerpersdie notatie hebben
  • ATex II 2GD Ex eq II T3 en Ex tD A21 IP66 T200°C

Posted in Atex

Gerelateerde berichten